Machtiging (steunend) lid

Hierbij meld ik mij voor minimaal 1 jaar aan als (steunend) lid en machtig ik CV De Knollentrekkers om de contributie automatisch te innen van mijn bankrekeningnummer tot wederopzegging.